Movomech skensystem

Lätta aluminiumprofiler i flera olika storlekar med vilka vi kan bygga traversystem eller rakbanor för upphängning av lyftutrustning som passar era lokaler och aktuell hantering.Skensystemet kan monteras mot tak med takfästen men också fristående på golv i större industrilokaler. Vi har också möjlighet att montera skensystemen med så kallade väggstolpar/fästen. Dessa används ofta då det är svårt att ordna fästen genom innertak/undertak eller då man har speciella renhetskrav.

Kontakta oss för ett besök så kan vi säkert hitta en lösning för er hanteringsyta. En lyft monterat i ett traversystem som är rätt dimensionerat är oftast mer lättmanövrerat och täcker en större arbetsyta, jämfört med en kran.
Gilla

Lyftsystem:

Tjänster: