Företagets verksamhet

Vi vill bli Er naturliga partner vid val av funktionslösningar inom området lyft och hantering av lättare gods och erbjuder:
Projektering - Utveckling - Tillverkning - Försäljning - Montage - Service

Teknik

Vi erbjuder Er lyft- och hanteringslösningar utifrån en både bred och djup kunskap inom olika tekniska områden såsom mekanik, hydraulik, pneumatik, vakuumteknik, el och elektronik samt data - inget är oss främmande.

Service

Vi kan delta i Era projektförberedelser och kan lämna förslag på flera alternativ på lämpliga sätt att hantera Ert gods. Vi erbjuder också montage, installation och utbildning. Efter installation åtar vi oss också att utföra service och reparationer vid behov eller genom serviceavtal.

Ergonomi

Vi erbjuder Er enkla, användarvänliga och rätt utformade lyft- och hanteringslösningar som ökar motivation, engagemang och ger ökat fokus på producerad produkt, minskad frånvaro, möjlighet till aktivare fritid och därmed bättre hälsa för individen. Den friska och positiva medarbetaren är också den mest kreativa och effektiva resursen i företaget.

Ekonomi

Vi erbjuder Er lyft och hanteringsutrustning med låg totalkostnad som snabbt ger Er effektivare produktion och bättre förutsättningar att nå Era mål.


För senaste nyheter, besök vår blogg.
Gilla

Affärsidé:

Att utveckla och marknadsföra hanteringslösningar med vår stora kunskap inom teknik, logistik, ergonomi, miljö och ekonomi. Med en bred produktbas från Sveriges ledande tillverkare, leverera rätt funktion till lägsta totalkostnad, antingen det är en enstaka standard, anpassad eller helt nyutvecklad produkt ingående i ett komplett hanteringssystem.

Broschyr
Ladda hem broschyr