Rätt montage är lika viktigt som rätt produkt.

Montage lyftbord Montage skenor

Många lyftsystem kräver ett montage i större eller mindre omfattning. Vi har utbildad personal med rätt verktyg och redskap för att snabbt få ert lyftsystem i drift. Då vi monterar er utrustning ingår också en genomgång av handhavande och funktion. Förutom det mekansika montaget av lyftutrusningar kan vi erbjuda elinstallation och även markarbeten så som gropar och håltagning om det krävs. Behövs besiktning så kan vi förmedla kontakt med ackrediterat företag som utför detta.
Gilla

Lyftsystem:

Tjänster: